سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد امامت جمعه طبس  
امام جمعه موقت 
1370/01/01 
1374/01/01 
اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامى 
مدیریت واحد ـ گروه معارف ـ مرکز آموزش مبلغین 
1372/01/01 
1382/01/01 
اجرائی 
همکاری 
گروه تفحص سیره شهدا  
مسئول 
1382/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای سیاست گزاری ائمه جمعه سراسر کشور 
امامت جمعه موقت طبس  
1370/01/01 
 
اجرائی مذهبی 
همکاری 
دفتر تبلیغات  
مسئولیت های آموزشی و مدیریتی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علم و صنعت  
مسئولیت نهاد رهبری  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
مركز تخصصي تبليغ و قضا  
مدرس 
1380/07/01 
 
علوم سیاسی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
مباحث سياسي تاريخ اسلام 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
 
تاريخ اسلام و تعليم و تربيت 
همکاری 
دانشگاه علم و صنعت  
نماینده دفتر نهاد 
1380/01/01 
1382/01/01 
اجرائی